MENU

Graphitons works on research, art direction, graphic design, digital art and coding: visual communication, branding, website and editorial design.

Graphitons treballa en recerca, direcció d'art, disseny gràfic, art digital i programació: comunicació visual, identitat de marca, pàgines web i disseny editorial.

Creating with a passion for typography, elegance and insightful simplicity, paired with a fascination for the universe and the quantum dimension.

Creant amb passió per la tipografia, elegància i simplicitat perspicaç, combinats amb la fascinació per l'univers i la dimensió quàntica.

About Marina, creator of Graphitons.

Born in a little town near Barcelona, knowledge-driven, lively and rooted, Marina has lived in England and Australia, thriving in international environments. She undertakes design commissions from a range of clients and agencies, and also develops artistic proposals that explore the world of quantum mechanics, diving into science from an alternative perspective.

Nascuda en un petit poble prop de Barcelona, sempre a la recerca del coneixement, desperta i arrelada, la Marina ha viscut a Anglaterra i a Austràlia, prosperant en ambients internacionals. Realitza encàrrecs de disseny per a una àmplia gamma de clients i agències, i també crea propostes artístiques que exploren el món de la física quàntica, submergint-se en la ciència des d'una perspectiva alternativa.

Ensenya branding a grups d'alumnes de tot el món a la universitat de Bau, ha presentat en festivals de disseny com el Blanc i l'Art Directors Club of Europe, i ha estat entrevistada a Betevé, CadenaSER i el 9Nou. El 2019 va guanyar el premi GaudeamusPROJECTA pel projecte de la Simfonia del Cosmos, i també va ser finalista al Premi Crema a talents emergents en disseny.

DESIGN & TEACHING

Teaching branding at BAU’s university in Barcelona, at the Postgraduate degree in digital contents creation, to students from all over the globe. Teacher apprentice for graphic design and English at Brockwood Park, in England.

TALKS & MEDIA

Speaker at design festival Blanc, and at the Art Directors Club of Europe as a High Potential. Interviewed in Betevé TV, Cadena SER radio station, and 9Nou Newspaper. Speaker at GRADA Graphispag / MovistarCenter / Taula de Cultura de St. Esteve / Brockwood Park School / BAU Master Oficial en Investigación y Experimentación.

RECOGNITION

Golden award Gaudeamus PROJECTA 2019, a national award to academic excellence by the CODGC. / Finalist at Premio Crema for emerging talents in graphic design.