MENU

Graphitons · art direction, graphic design, digital art & coding: visual communication, branding, website and editorial design.

Graphitons · direcció d'art, disseny gràfic, art digital i programació: comunicació visual, identitat corporativa, pàgines web i disseny editorial.

Creating with a passion for typography, elegance and insightful simplicity, paired with a fascination for the universe and the quantum dimension.

Creant amb passió per la tipografia, elegància i simplicitat perspicaç, combinats amb la fascinació per l'univers i la dimensió quàntica.

About Marina, creator of Graphitons.

Born near Barcelona, knowledge-driven, lively and rooted, Marina has lived in England and Australia, thriving in international environments. She undertakes design commissions from a range of clients and agencies, and also develops installations that explore the world of quantum mechanics from an artistic perspective.

Nascuda prop de Barcelona, sempre a la recerca del coneixement, desperta i arrelada, la Marina ha viscut a Anglaterra i a Austràlia, prosperant en ambients internacionals. Realitza encàrrecs de disseny per a una àmplia gamma de clients i agències, i també crea instal·lacions que exploren el món de la física quàntica des d'una perspectiva artística.

Ensenya branding a grups d'alumnes de tot el món a la universitat de Bau, i va ser teacher apprentice en disseny a Brockwood Park, Anglaterra, 2020-2021. Ha presentat en festivals de disseny com el Blanc i l'Art Directors Club of Europe, i ha estat entrevistada a Betevé, CadenaSER i el 9Nou. El 2019 va guanyar el premi GaudeamusPROJECTA pel projecte de la Simfonia del Cosmos, i també va ser finalista al Premi Crema a talents emergents en disseny.

DESIGN & TEACHING

Teaching branding at BAU’s university in Barcelona, at the Postgraduate degree in digital contents creation, to students from all over the globe. Teacher apprentice for graphic design at Brockwood Park, in England, in 2020-2021.

TALKS & MEDIA

Speaker at design festival Blanc, and at the Art Directors Club of Europe as a High Potential. Interviewed in Betevé TV, Cadena SER radio station, and 9Nou Newspaper. Speaker at GRADA Graphispag / MovistarCenter / Taula de Cultura de St. Esteve / Brockwood Park School / BAU Master Oficial en Investigación y Experimentación.

RECOGNITION

Golden award Gaudeamus PROJECTA 2019, a national award to academic excellence by the CODGC. / Finalist at Premio Crema for emerging talents in graphic design.

services

Working with art-related projects & earth-loving brands. Conceptualisation and visual development. Branding, album art and covers, magazine and books layout, website design and development.

visual communication

Communication campaigns: Poster design & collateral visuals for events, festivals, etc.

website design

UX / UI, strategy & content. Coding from 
scratch or with Wordpress templates.

art direction

Creation of the visual world and imagery for artists, album covers, websites, photoshoots, brands, etc.

editorial design

Book design: covers / interior layout. Magazines, catalogues, leaflets, flyers.

branding

Research & strategy: Brand values, personality. Brand identity: Naming, design of visual elements.

illustration

Analog drawing and watercolor, experimental digital illustration and plant illustrations with Wacom tablet.

( Contact )

Send me an e-mail / Envia'm un mail

graphitons@gmail.com

Follow the process on Instagram / Segueix el procés a Instagram

@graphitons